दिनांक १ डिसेम्बर २०१७ पासून कर्ज तसेच ठेवीवरील सुधारित व्याजदर लागू .