दिनांक ०१ ऑगस्ट २०२० पासून कर्ज तसेच ठेवीवरील सुधारित व्याजदर लागू .