इ) भविष्यातील योजना –

स्पर्धेत टिकून राहण्याकरीता तसेच बॅंकेच्या सभासदांना आणि खातेदारांना अधिकाधिक दर्जेदार सेवा देण्याकरीता बॅंक नेहमीच अग्रेसर राहिली आहे.त्याकरीता अधिकाधिक नव्या तंत्रज्ञांनाचा वापर करण्याकडे बॅंकेचा कल राहीलेला आहे.आज बॅंकेच्या सर्व शाखा संगणीकृत होवून सी.बी.एस.प्रणाली लागू झालेली आहे. भविष्यातील पावले लक्षात घेता कॅशलेस व्यवहारास प्राधान्य देवून बॅंकेनी आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी सुविधा यशस्वीरित्या सुरु केली आहे.लवकरच एसीएच तसेच एटीएम सुविधा सुरु करण्याचा मानस आहे.तसेच आधार बेस पेमेंट,मोबाईल बॅकिग करण्याचा प्रयत्न आहे.