ई ) सभासदांना सुचना

  • सेव्हिंग व कर्ज खात्याच्या नोंदी वेळोवेळी तपासून घ्या.
  • कर्जाचे हप्ते तसेच आर.डी.चे हप्ते दर महिन्याला न चुकता भरा.
  • बॅंकांना तसेच इतरत्र दिलेले चेक बाउंस होणार नाही त्याकरीता खात्यात पुरेशी रक्कम जमा ठेवा
  • शेअर्सचा एक भाग १००चा झाल्यामुळे कमी असलेला शेअर्स पूर्ण करा.
  • आपली के.वाय.सी. पूर्ण करुन घ्या.
  • बॅंकेच्या सर्व सोयीचा लाभ घ्या आणि बॅंकेच्या प्रगतीस हातभार लावा.