ब) सभासद अपघात विमा योजना

बँकेनी नुकतीच जुन २०१९ पासून सभासदांचे कर्ज सुरक्षित राहण्याचे दृष्टीने नविन योजनेसह रु. १२ लाख विमा जोखीमची योजना कार्यान्वित केलेली आहे. त्याचे फायदे खालीलप्रमाणे-

  • सभासदांचा अपघाताने मृत्यू झाल्यास रु. १२ लाखाचा विमा मिळण्यास पात्र ठरेल.बॅंकेचे कर्ज बाकी असल्यास तेवढी रक्कम कपात करुन उर्वरित रक्कम त्यांचे वारसदारास अदा केल्या जाईल.
  • याव्यतिरिक्त मृतकाच्या दोन अविवाहित पाल्यास प्रत्येकी रु. २५००० /- प्रमाणे आर्थिक मदत (वय २५ पावेतो ).
  • मृतकाचे शव नेण्याबाबत रुग्णवाहीकेचा खर्च रु.२५००/- पावेतो.(मात्र रुग्णवाहीकेचे बिल सादर केल्यास)
  • अपघातामध्ये सभासदाचा एक अवयव पुर्णतः निकामी झाल्यास विमा जोखीमच्या ५० टक्के रक्कम मिळण्यास पात्र.
  • कोणतेही दोन अवयव निकामी झाल्यास १०० टक्के विमा संरक्षण .
  • अपघातानंतर रुग्णास दवाखान्यात रुग्णवाहिकेद्वारे नेण्याचा खर्च रु. २०००/- पावेतो .
  • अपघात झाल्यानंतर दवाखान्यात २४ तासाच्या वर भरती राहिल्यास मेडिकल खर्च २५ हजारापर्यंत

 

नियम-

  • १. अपघातासंबंधीची सुचना सभासदांचे नातेवाईकांनी किंवा सभासद मित्रानी १५ दिवसात संबंधीत शाखेला दयावी.
  • २. अपघातासंबंधाने पोलीस विभागाकडून संबंधीत कागदपत्रे, जसे-घटनास्थळाचा पंचनामा,एफआयआर. ई. कागदपत्रे तसेच दवाखान्यासंबंधाने दवाखान्यात भरती पासून डिस्चार्ज पावेतो तसेच पोस्टमार्टमसह सर्व कागदपत्रे असल्यासस विमा कंपनीकडून दावा मिळेल.