बँकेच्या कामकाजाची वेळ

  • बँकेची वेळ सकाळी १०.३० ते सायंकाळी ५.३० पर्यन्त
    कामकाजाची वेळ सकाळी १०.४५ ते सायंकाळी ४.३० पर्यन्त
    सभासदांचे सोयीकरीता बॅंकेचे कामकाज रविवारला पूर्ण वेळ सुरु.
    बॅंक शुक्रवारला बंद तसेच दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारला बंद राहील

नवीन योजना